Välkommen till Edessaskolan

Edessaskolan är en friskola med språklig inriktning, där svenska språket har störst prioritet. Övrig utökad språkundervisning läggs på det syrianska/arameiska språket. Här är det lika viktigt att göra det svenska språket levande hos alla elever som att stärka modersmålet hos dem som är flerspråkiga samt att barnen får grundvärderingar som utgår från läroplanens grundläggande värden. Skoldagarna kan därför bli lite längre
än andra skolor. Skolan erbjuder alla elever orientalisk musikundervisning utanför timplanen.

Vidare ligger fokus på att skapa trygghet hos barnen, där alla barn blir uppmärksammade och därför har skolan en hög lärartäthet där fler vuxna finns runt eleverna. Edessaskolan är öppen för alla som accepterar dess profil.