Edessaskolan » Okategoriserade » Protokoll från föräldraforum 130121

Protokoll från föräldraforum 130121

Närvarande; Filiz Salci, Isho Chamoun, Marin Antar, Sara Lahoud, Hanna Adam, Shatha Touma och Susan Lahdo.

Kvällens tema handlade om organisation/verksamhetsinnehåll.

Föräldrar hade önskat att Robert skulle vara med en stund under kvällen, men han fick tyvärr förhinder, därför kommer vissa frågeställningar besvaras av honom via informationsbrev.

Alla var överens om att vi är trångbodda och diskussioner kom upp om hur det kommer se ut till hösten då vi blir en klass till på skolan.

Robert har varit i kontakt med Borgskolan om att få hyra fler lokaler av dom.  Annars får vi se på andra lösningar eftersom vi fick avslag på bygglovet om en F-9 skola. Styrelsen arbetar vidare med att få till ett bygglov, mer information om detta kommer senare.

Till läsåret 2013/14 kommer Jeanette och Shafira tillbaka från sina föräldraledigheter. I början på maj kommer det skickas ut information om hur organisationen för skolan kommer att se ut. Vi ser över så att vi har rätt kompetens till varje årskurs.

Föräldrarna tycker att det är viktigt att det finns rätt kompetens inom de olika verksamheterna för att få en sådan bra verksamhet som möjligt.

Vissa pedagoger behöver komplettera med olika ämnen för att vi ska kunna få undervisa när den nya lagen med lärarlegitimation träder i kraft 2015. Även utbildning av andra slag som gynnar verksamheten tycker föräldrarna är bra att personalen får.

Föräldrarna hade önskemål om att skolsköterskan skulle finnas mer tillgänglig på skolan, åtminstone på halvtid.

Föräldrarna önskade också att utöka specialpedagogtimmarna.

Föräldrarna kom med förslag att vi pedagoger vid olika tillfällen skulle kunna vara med på varandras lektioner. Verksamhetens innehåll kan utvecklas då vi kan ge tips och stöd till varandra om verksamhetsinnehållet.

Föräldrarna tycker det är mycket viktigt att personalen inte höjer sin röst, blir arga. Fler barn har uttryckt sig hemma att de blir skrämda/rädda.

En frågeställning som kom upp från föräldrarna till oss personal på skolan ,                                        ”Hur kan föräldrar påverka/medverka för att vårt arbete med elevernas hela dag ska kunna bli bättre och stimulerande?” Vad önskar personalen av föräldrarna?

 

Övrigt: Föräldrarna påminner om att det fortfarande är avsläppning av barnen på morgonen vid idrottshallen. Detta pga säkerheten och lättare framkomlighet vid personalens parkering.

 

Nästa föräldraforum är måndag den 4 mars kl.17.30. Kvällens tema handlar om läxor.

              VÄLKOMNA

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.