Edessaskolan » Nyheter » Edessaskolans Elevråd 2016

Edessaskolans Elevråd 2016

Vi på Edessaskolan tycker att elevinflytande är en viktig faktor för vår verksamhet och utveckling, därför utses två representanter från varje årskurs (F-5) till elevrådet. Där möts elevrepresentanter, representant från personalgruppen samt ledning. Dessa diskuterar och beslutar om saker som rör allt på skolan såsom skolgården, matsalen, klassrummet, arbetsmaterial, temadagar och gemensamma skolfester. Representanterna i elevrådet har ansvar att föra information mellan klassrådet och elevrådet. Elevrådet träffas en gång i månaden.

14356108_10154073824949790_1474294075_n

Ta gärna del av vårt första elevrådsprotokoll :).

elevradsmote-13-september

Comments are closed.