Edessaskolan » Nyheter » GLÄDJANDE BESKED!!!

GLÄDJANDE BESKED!!!

 

Beslut efter tillsynen på Edessaskolan:

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Edessaskolan
under Hösten 2016. Edessaskolan besöktes av Skolinspektionen den 21
september 2016 och den 22 september 2016.

Under tillsynen granskades både skola och fritidshem.

Förskoleklass och grundskola granskade man följande arbetsområden:

1. Undervisning och lärande
2. Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
3. Styrning och utveckling av verksamheten
4. Förutsättningar för utbildningen vid skolenheten
5.Utveckling av utbildningen vid skolenheten

Tillsynen visar inget annat än att Edessaskolan uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats.
Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen i Edessaskolan.

Det är ett glädjande beslut och ett kvitto på att vi bedriver en kvalitativ skola och att vi ständigt utvecklas. Trots detta positiva besked är vi fortsatt ödmjuka i vårt arbete och fullt medvetna om eventuella förbättringsområden/brister inom verksamheten. Vi arbetar därför ständigen med att förbättras och utvecklas.

to-rachel-well-done-yorkshire_rose-13489236-400-320

Comments are closed.