Edessaskolan » Nyheter » Summering av föräldramötet 7/9

Summering av föräldramötet 7/9

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Lgr 11, s.16

I förra veckan hade vi ett föräldramöte som genomsyrade arbetet kring Likabehandlingsplanen som finns att ladda ner på vår hemsida. I den kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Därefter fick varje pedagog ansvaret att berätta om sin årskurs, hur det har gått så långt, grovplaneringen, närvaro/frånvaro samt läsårsmålen: Läsutveckling & Empati.

Vid frågor eller funderingar, kontakta ansvariga lärare :).

 

Comments are closed.