Vår förskoleklass

Vår förskoleklass

Förskoleklass

 DSC_2167

Vi är minst 2 pedagoger som arbetar kring förskoleklassen och vårt mål är att möta eleverna med respekt för sin person och sitt arbete.
Då barnen är två- och flerspråkiga lägger vi stor grund i det svenska språket och vi uppmuntrar även barnets intresse och utveckling av sitt modermål, som ligger schemalagt 60 minuter per vecka. Språk, matematik, rörelse, trygghet och empati utvecklar vi genom musiken, berättandet och leken.
Vänskap, kärlek och trygghet vill vi förmedla i förskoleklassen.
Gemensamma erfarenheter skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet.
På eftermiddagen fortsätter barnen med olika aktiviteter på skolans fritidshem.
Vi har som mål att skapa ömsesidiga möten mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem som berikar elevernas utveckling och lärande.

DSC_0415

Våra pedagogiska grundtankar:
Att ge barnen möjligheter att öka medvetenheten om sig själva och förstå sin roll som en del i ett socialt sammanhang. Vi menar det är viktigt att:

 • Sätta upp mål för verksamheten.

När vi har satt mål är det barnens erfarenheter och intressen som styr vår väg dit.

 • Hjälpa barnen att stärka sin självbild.

Genom att utgå från det barnet kan istället för det de inte kan så tar vi barnen på allvar. Då kan vi stärka barnet genom att ställa ”lagom” krav.

 • Barnen får tillgång till olika uttrycksformer.

Vi måste skapa möjligheter för varje barn att pröva olika uttryckssätt och hitta sina starka sidor.

 • Anpassa arbetet både till individens samt gruppens utveckling.

Ta tillvara barnens intressen och erfarenheter och ta deras värld som utgångspunkt för arbetet.

 • Engagera och utmana barnen.

Vi kan ge barnen något att fundera över och låta dem få pröva sina idéer, genom att utnyttja situationer i vardagen eller skapa nya situationer.

 • Ta tillvara på mångfalden av barnens idéer.

Barn kan lära mycket av varandra. Genom att lyfta fram deras olika funderingar och idéer framträder mångfalden. Det gör att barnen blir medvetna om att de tänker olika och att de kan lära sig genom att ta del av varandras tankar.

 • Ge gruppen en stabil grund att vila på.

Vi lägger därför tyngdpunkten på trygghet och lek den första tiden. När vi utvecklat ett gynnsamt inlärningsklimat – det kan och måste få ta tid – väger tyngdpunkten över mot ett mer kunskapsinriktat innehåll.

 • Ge leken stort utrymme.

Leken ger barnen möjligheter att på olika sätt upptäcka och undersöka sin omgivning och pröva nya erfarenheter utan ängslan att misslyckas. När barnen leker lär de sig nya saker som i sin tur leder till nya lekar. Det är vi vuxna som skapar möjligheterna genom att erbjuda barnen tid, material och ramar.

 • Ge barnen tid att tänka, tala och reflektera.

Vi uppmuntrar barnen att tänka vidare genom att ställa frågor. Det gör att barnen uppfattar att deras idéer och tankar är viktiga. De lär sig att det inte bara handlar om rätt eller fel.

 • Barnen får uppleva naturen.

Vi tar tillvara deras nyfikenhet, samlarglädje och sorteringslust, ger dem tid att förundras, förstå skeenden, känna tystnaden och lugnet och lära sig att vårda naturen. Mycket av känslan för naturen får barnen genom att bara vara eller leka där.

 • Tillgodose barnens stora rörelsebehov.

Ute i skog och mark kan barnen på ett naturligt sätt få utlopp för sin rörelseenergi. Inomhus måste man tänka extra på rörelsebehovet och skapa utrymme för t.ex. sånglekar, rytmik, organiserade och spontana lekar.

 • Öka barnens språkliga och matematiska medvetenhet.

Genom att uppmuntra barnen att skriva, läsa och räkna på sitt eget sätt, och genom att vi själva skriver, läser och räknar i meningsfulla sammanhang, visar vi barnen vilka möjligheter dessa kunskaper ger.

 • Ta tillvara barnens arbeten på många olika sätt.

En målning eller en konstruktion kan t.ex. användas till språkövningar (tala, skriva och läsa) och till matteövningar (räkna, sortera och jämföra) eller för att visa på mångfalden av idéer hos barnen.

DSC_0173

 För vidare frågor kontakta: mania@edessaskolan.se

One Response so far.

 1. Snapchat Inc. skriver:

  What’s up to every one, the contents present at this web page are really awesome for
  people knowledge, well, keep up the good work fellows. https://ask.fm/daniel81s

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.